Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Zaświadczenie - odpis przetworzonych danych ze zbioru ewidencji ludności wydaje Wydział Ewidencji Ludności.

Zezwolenia na wykonanie ważnej czynności wydaje Dział Zezwoleń na wykonywanie ważnych czynności.

Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.