Znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych MOSiR Chodzież.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych MOSiR Chodzież.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

Uchwały i zarządzenia podjęte przez Dyrektora MOSiR Chodzież, Burmistrza Miasta Chodzieży oraz Rady Miejskiej w Chodzieży dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Przykładowej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe