Organizacja

Uchwały i zarządzenia

Uchwały i zarządzenia podjęte przez Dyrektora MOSiR Chodzież, Burmistrza Miasta Chodzieży oraz Rady Miejskiej w Chodzieży dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Uchwała nr XXII/164/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14-04-2020 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży 20-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 69
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży z 05-03-2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 68
Zarządzenie nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z 30-12-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 59
Uzasadnienie do uchwały XLII/316/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z 25-09-2017 w sprawie zmiany Statutu 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 69
Uchwała XLII/316/2017 z 25-09-2017 w sprawie zmiany Statutu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 68
Uchwała XLII/315/2017 z 25-09-2017 w sprawie zmiany Statutu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 70
Uzasadnienie do uchwały XXXIII/287/2013 z 21-03-2013 w sprawie przyjęcia Statutu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 67
Uchwała XXXIII/287/2013 z 21-03-2013 w sprawie przyjęcia Statutu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 65
Uchwała Zarządu Miejskiego 2/2000 z 13-01-2000 - w sprawie przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego zakładu budżetowego 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 62
Uchwała Rady Miejskiej XII/104/99 z 21-12-1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego 10-04-2020 Udostępniony przez: Robert Mądrowski ASI Odsłon: 67